A Comparison of Approaches to Chinese Word Segmentation in Hadoop

Zhangang Wang, Bangjie Meng. A Comparison of Approaches to Chinese Word Segmentation in Hadoop. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 844-850, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.