Toward integrity assurance of outsourced computing - a game theoretic perspective

Yongzhi Wang, Jinpeng Wei, Shaolei Ren, Yulong Shen. Toward integrity assurance of outsourced computing - a game theoretic perspective. Future Generation Comp. Syst., 55:87-100, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.