Fast Neighborhood Graph Search Using Cartesian Concatenation

Jingdong Wang, Jing Wang, Gang Zeng, Rui Gan, Shipeng Li, Baining Guo. Fast Neighborhood Graph Search Using Cartesian Concatenation. In Aaron K. Baughman, Jiang John Gao, Jia-Yu Pan, Valery A. Petrushin, editors, Multimedia Data Mining and Analytics - Disruptive Innovation. pages 397-417, Springer, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.