Audio Keyword Reconstruction from On-Device Motion Sensor Signals via Neural Frequency Unfolding

Tianshi Wang, Shuochao Yao, Shengzhong Liu, Jinyang Li 0004, Dongxin Liu, Huajie Shao, Ruijie Wang 0004, Tarek F. Abdelzaher. Audio Keyword Reconstruction from On-Device Motion Sensor Signals via Neural Frequency Unfolding. IMWUT, 5(3), 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.