Dual-Strategy Differential Evolution With Affinity Propagation Clustering for Multimodal Optimization Problems

Zi-Jia Wang, Zhi-hui Zhan, Ying Lin, Wei jie Yu, Huaqiang Yuan, Tianlong Gu, Sam Kwong, Jun Zhang 0003. Dual-Strategy Differential Evolution With Affinity Propagation Clustering for Multimodal Optimization Problems. IEEE Trans. Evolutionary Computation, 22(6):894-908, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.