3 Ceramic Thermometry in High-Temperature Oxidation Environment

Yanlong Wei, Yubin Gao, Zhaoqian Xiao, Gao Wang, Miao Tian, Haijian Liang. 3 Ceramic Thermometry in High-Temperature Oxidation Environment. Sensors, 16(11):1905, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.