A Novel Dummy-Based Mechanism to Protect Privacy on Trajectories

Xichen Wu, Guangzhong Sun. A Novel Dummy-Based Mechanism to Protect Privacy on Trajectories. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 1120-1125, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.