NPInter: the noncoding RNAs and protein related biomacromolecules interaction database

Tao Wu, Jie Wang, Changning Liu, Yong Zhang, Baochen Shi, Xiaopeng Zhu, Zhihua Zhang, Geir Skogerbø, Lan Chen, Hongchao Lu, Yi Zhao, Runsheng Chen. NPInter: the noncoding RNAs and protein related biomacromolecules interaction database. Nucleic Acids Research, 34(Database-Issue):150-152, 2006. [doi]

Authors

Tao Wu

This author has not been identified. Look up 'Tao Wu' in Google

Jie Wang

This author has not been identified. Look up 'Jie Wang' in Google

Changning Liu

This author has not been identified. Look up 'Changning Liu' in Google

Yong Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yong Zhang' in Google

Baochen Shi

This author has not been identified. Look up 'Baochen Shi' in Google

Xiaopeng Zhu

This author has not been identified. Look up 'Xiaopeng Zhu' in Google

Zhihua Zhang

This author has not been identified. Look up 'Zhihua Zhang' in Google

Geir Skogerbø

This author has not been identified. Look up 'Geir Skogerbø' in Google

Lan Chen

This author has not been identified. Look up 'Lan Chen' in Google

Hongchao Lu

This author has not been identified. Look up 'Hongchao Lu' in Google

Yi Zhao

This author has not been identified. Look up 'Yi Zhao' in Google

Runsheng Chen

This author has not been identified. Look up 'Runsheng Chen' in Google