SymMap: an integrative database of traditional Chinese medicine enhanced by symptom mapping

Yang Wu, Feilong Zhang, Kuo Yang, Shuangsang Fang, Dechao Bu, Hui Li, Liang Sun, Hairuo Hu, Kuo Gao, Wei Wang, Xuezhong Zhou, Yi Zhao, Jianxin Chen. SymMap: an integrative database of traditional Chinese medicine enhanced by symptom mapping. Nucleic Acids Research, 47(Database-Issue), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.