Antenna Selection Method of Maximizing Secrecy Rate for Green Secure Spatial Modulation

Guiyang Xia, Feng Shu 0002, Yijin Zhang, Jianxin Wang, Stephan ten Brink, Joachim Speidel. Antenna Selection Method of Maximizing Secrecy Rate for Green Secure Spatial Modulation. TGCN, 3(2):288-301, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.