Network interface design based on mutual interface definition

Bingjie Xia, Kejun Wu, Chunchang Xiang, Mei Yang, Peng Liu 0016, Qingdong Yao. Network interface design based on mutual interface definition. IJHPSA, 2(3/4):168-176, 2010. [doi]

Abstract

Abstract is missing.