T1 Mapping for Noninvasively Detecting Diffuse Fibrosis in Severe Aortic Stenosis

Jiajun Xie, Xuhua Jian, Qiyang Lu, Jinxiu Meng, Yu-Hsiang Juan, Qiong Ou, Zhuliang Yu, Xiangtai Yang, Hui Liu. T1 Mapping for Noninvasively Detecting Diffuse Fibrosis in Severe Aortic Stenosis. J. Medical Imaging Health Informatics, 10(7):1534-1539, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.