Data driven hybrid edge computing-based hierarchical task guidance for efficient maritime escorting with multiple unmanned surface vehicles

Jiajia Xie, Jun Luo 0006, Yan Peng, Shaorong Xie, Huayan Pu, Xiaomao Li, Zhou Su, Yuan Liu, Rui Zhou. Data driven hybrid edge computing-based hierarchical task guidance for efficient maritime escorting with multiple unmanned surface vehicles. Peer-to-Peer Networking and Applications, 13(5):1788-1798, 2020. [doi]

Authors

Jiajia Xie

This author has not been identified. Look up 'Jiajia Xie' in Google

Jun Luo 0006

This author has not been identified. Look up 'Jun Luo 0006' in Google

Yan Peng

This author has not been identified. Look up 'Yan Peng' in Google

Shaorong Xie

This author has not been identified. Look up 'Shaorong Xie' in Google

Huayan Pu

This author has not been identified. Look up 'Huayan Pu' in Google

Xiaomao Li

This author has not been identified. Look up 'Xiaomao Li' in Google

Zhou Su

This author has not been identified. Look up 'Zhou Su' in Google

Yuan Liu

This author has not been identified. Look up 'Yuan Liu' in Google

Rui Zhou

This author has not been identified. Look up 'Rui Zhou' in Google