Image retrieval based on multi-concept detector and semantic correlation

Haijiao Xu, Changqin Huang, Peng Pan, Gansen Zhao, Chunyan Xu, Yansheng Lu, Deng Chen, Jiyi Wu. Image retrieval based on multi-concept detector and semantic correlation. Science in China Series F: Information Sciences, 58(12):1-15, 2015. [doi]

Authors

Haijiao Xu

This author has not been identified. Look up 'Haijiao Xu' in Google

Changqin Huang

This author has not been identified. Look up 'Changqin Huang' in Google

Peng Pan

This author has not been identified. Look up 'Peng Pan' in Google

Gansen Zhao

This author has not been identified. Look up 'Gansen Zhao' in Google

Chunyan Xu

This author has not been identified. Look up 'Chunyan Xu' in Google

Yansheng Lu

This author has not been identified. Look up 'Yansheng Lu' in Google

Deng Chen

This author has not been identified. Look up 'Deng Chen' in Google

Jiyi Wu

This author has not been identified. Look up 'Jiyi Wu' in Google