An Admission Control Method Based on QoS Constraint of BSN Traffic Aggregation

Zhenyu Xu, Shuo Shi, Xuemai Gu, Zhenbang Wang, Shida Zhu. An Admission Control Method Based on QoS Constraint of BSN Traffic Aggregation. IJDSN, 2016, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.