Rapid Separation of Enantiomeric Impurities in Chiral Molecules by a Self-Referential Weak Measurement System

Yang Xu, Lixuan Shi, Tian Guan, Suyi Zhong, Xuesi Zhou, Dongmei Li, Cuixia Guo, Yuxuan Yang, Xiangnan Wang, Zhangyan Li, Yonghong He, Luyuan Xie, Zonghan Gan. Rapid Separation of Enantiomeric Impurities in Chiral Molecules by a Self-Referential Weak Measurement System. Sensors, 18(11):3788, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.