Enhanced Photoluminescence of Bi/Er Co-doped Fiber by Quenching and Cooling under 830 nm Pumping

Haijiao Xu, Binbin Yan, Jinfeng Lin, Yanhua Luo, Pengfei Lu, Kuiru Wang, Chongxiu Yu, Jinhui Yuan, Xinzhu Sang, Shiwei Cai, Gang-Ding Peng. Enhanced Photoluminescence of Bi/Er Co-doped Fiber by Quenching and Cooling under 830 nm Pumping. In 2019 24th OptoElectronics and Communications Conference (OECC) and 2019 International Conference on Photonics in Switching and Computing (PSC), Fukuoka, Japan, July 7-11, 2019. pages 1-3, IEEE, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.