Using Webcast Text for Semantic Event Detection in Broadcast Sports Video

Changsheng Xu, Yifan Zhang, Guangyu Zhu, Yong Rui, Hanqing Lu, Qingming Huang. Using Webcast Text for Semantic Event Detection in Broadcast Sports Video. IEEE Transactions on Multimedia, 10(7):1342-1355, 2008. [doi]

Abstract

Abstract is missing.