A Micro Bubble Structure Based Fabry-Perot Optical Fiber Strain Sensor with High Sensitivity and Low-Cost Characteristics

Lu Yan, Zhiguo Gui, Guanjun Wang, Yongquan An, Jinyu Gu, Meiqin Zhang, Xinglin Liu, Zhibin Wang, Gao Wang, Pinggang Jia. A Micro Bubble Structure Based Fabry-Perot Optical Fiber Strain Sensor with High Sensitivity and Low-Cost Characteristics. Sensors, 17(3):555, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.