Generation of a High-Precision Digital Elevation Model for Fields in Mountain Regions Using RTK-GPS

Liangliang Yang, Hao Guo, Shuming Yang, Yohei Hoshino, Soichiro Suzuki, Dehua Gao, Ying Cao. Generation of a High-Precision Digital Elevation Model for Fields in Mountain Regions Using RTK-GPS. IJAT, 13(5):671-678, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.