ParConnect reproducibility report

Lei Yang, Yilong Li, Zhenxin Fu, Zhuohan Li, Wenbin Hou, Haoze Wu, Xiaolin Wang, Yun Liang. ParConnect reproducibility report. Parallel Computing, 70:22-26, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.