Reducing Garbage Collection Overhead in SSD Based on Workload Prediction

Pan Yang 0012, Ni Xue, Yuqi Zhang, Yangxu Zhou, Li Sun, Wenwen Chen, Zhonggang Chen, Wei Xia, Junke Li, Kihyoun Kwon. Reducing Garbage Collection Overhead in SSD Based on Workload Prediction. In Daniel Peek, Gala Yadgar, editors, 11th USENIX Workshop on Hot Topics in Storage and File Systems, HotStorage 2019, Renton, WA, USA, July 8-9, 2019. USENIX Association, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.