T2D@ZJU: a knowledgebase integrating heterogeneous connections associated with type 2 diabetes mellitus

Zhenzhong Yang, Jihong Yang, Wei Liu, Leihong Wu, Li Xing, Yi Wang, Xiaohui Fan, Yiyu Cheng. T2D@ZJU: a knowledgebase integrating heterogeneous connections associated with type 2 diabetes mellitus. Database, 2013, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.