WSGD-OSC Scheme for Two-Dimensional Distributed Order Fractional Reaction-Diffusion Equation

Xuehua Yang, Haixiang Zhang, Da Xu. WSGD-OSC Scheme for Two-Dimensional Distributed Order Fractional Reaction-Diffusion Equation. J. Sci. Comput., 76(3):1502-1520, 2018. [doi]

Authors

Xuehua Yang

This author has not been identified. Look up 'Xuehua Yang' in Google

Haixiang Zhang

This author has not been identified. Look up 'Haixiang Zhang' in Google

Da Xu

This author has not been identified. Look up 'Da Xu' in Google