Rugui Yao, Yuan Zhang, Xiaoya Zuo, Xu Zhang, Jiahong Li, Pan Liu, Qihong Wu. . In 11th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing, WCSP 2019, Xi'an, China, October 23-25, 2019. pages 1-5, IEEE, 2019. [doi]

Authors

Rugui Yao

This author has not been identified. Look up 'Rugui Yao' in Google

Yuan Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yuan Zhang' in Google

Xiaoya Zuo

This author has not been identified. Look up 'Xiaoya Zuo' in Google

Xu Zhang

This author has not been identified. Look up 'Xu Zhang' in Google

Jiahong Li

This author has not been identified. Look up 'Jiahong Li' in Google

Pan Liu

This author has not been identified. Look up 'Pan Liu' in Google

Qihong Wu

This author has not been identified. Look up 'Qihong Wu' in Google