Model Bazlı Süreç İyileştirme Çalışmalarının Kurumlarda Benimsenmesine Yönelik Bir Anket Çalışması

Ali Yildiz, Ahmet Coskunçay, Onur Demirörs, Ibrahim Seyrekbasan, Metin Altay. Model Bazlı Süreç İyileştirme Çalışmalarının Kurumlarda Benimsenmesine Yönelik Bir Anket Çalışması. In Yeliz Yesilada, Aysu Betin-Can, Onur Demirörs, editors, Proceedings of the 8th Turkish National Software Engineering Symposium, Güzelyurt, KKTC, Turkey, September 8-10, 2014. Volume 1221 of CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS.org, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.