POS Tag-enhanced Coarse-to-fine Attention for Neural Machine Translation

Yongjing Yin, Jinsong Su, Huating Wen, Jiali Zeng, Yang Liu, Yidong Chen. POS Tag-enhanced Coarse-to-fine Attention for Neural Machine Translation. ACM Trans. Asian Lang. Inf. Process., 18(4), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.