A Lexical Resource-Constrained Topic Model for Word Relatedness

Yongjing Yin, Jiali Zeng, Hongji Wang, Keqing Wu, Bin Luo, Jinsong Su. A Lexical Resource-Constrained Topic Model for Word Relatedness. IEEE Access, 7:55261-55268, 2019. [doi]

Authors

Yongjing Yin

This author has not been identified. Look up 'Yongjing Yin' in Google

Jiali Zeng

This author has not been identified. Look up 'Jiali Zeng' in Google

Hongji Wang

This author has not been identified. Look up 'Hongji Wang' in Google

Keqing Wu

This author has not been identified. Look up 'Keqing Wu' in Google

Bin Luo

This author has not been identified. Look up 'Bin Luo' in Google

Jinsong Su

This author has not been identified. Look up 'Jinsong Su' in Google