Semantic trajectory-based high utility item recommendation system

Jia-Ching Ying, Huan-Sheng Chen, Kawuu Weicheng Lin, Eric Hsueh-Chan Lu, Vincent S. Tseng, Huan-Wen Tsai, Kuang-Hung Cheng, Shun-Chieh Lin. Semantic trajectory-based high utility item recommendation system. Expert Syst. Appl., 41(10):4762-4776, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.