Ultra-high dimensional variable selection with application to normative aging study: DNA methylation and metabolic syndrome

Grace Yoon, Yinan Zheng, Zhou Zhang, Haixiang Zhang, Tao Gao, Brian Joyce, Wei Zhang, Weihua Guan, Andrea A. Baccarelli, Wenxin Jiang, Joel Schwartz, Pantel Vokonas, Lifang Hou, Lei Liu. Ultra-high dimensional variable selection with application to normative aging study: DNA methylation and metabolic syndrome. BMC Bioinformatics, 18(1), 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.