Structurally-Sensitive Multi-Scale Deep Neural Network for Low-Dose CT Denoising

Chenyu You, Qingsong Yang, Hongming Shan, Lars Gjesteby, Guang Li, Shenghong Ju, Zhuiyang Zhang, Zhen Zhao, Yi Zhang, Wenxiang Cong, Ge Wang. Structurally-Sensitive Multi-Scale Deep Neural Network for Low-Dose CT Denoising. IEEE Access, 6:41839-41855, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.