Ten scientific problems in human behavior understanding

Zhiwen Yu 0001, He Du, Fei Yi, Zhu Wang, Bin Guo 0001. Ten scientific problems in human behavior understanding. CCF Trans. Pervasive Comput. Interact., 1(1):3-9, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.