Neural Personalized Ranking via Poisson Factor Model for Item Recommendation

Yonghong Yu, Li Zhang, Can Wang 0004, Rong Gao, Weibin Zhao, Jing Jiang. Neural Personalized Ranking via Poisson Factor Model for Item Recommendation. Complexity, 2019, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.