THU and ICRC at TRECVID 2007

Jinhui Yuan, Zhishan Guo, Li Lv, Wei Wan, Teng Zhang, Xiaobing Liu, Cailiang Liu, Shengqi Zhu, Dong Wang, Duanpeng Wang, Yang Pang, Nan Ding, Ying Liu, Jiangping Wang, Xiujun Zhang, Xiaozheng Tie, Zhikun Wang, Huiyi Wang, Tongchun Xiao, Yiyu Liang, Jianmin Li, Fuzong Lin, Bo Zhang, Jianguo Li, Weixin Wu, Xiaofeng Tong, Dayong Ding, Yurong Chen, Tao Wang, Yimin Zhang. THU and ICRC at TRECVID 2007. In Paul Over, George Awad, Wessel Kraaij, Alan F. Smeaton, editors, TRECVID 2007 workshop participants notebook papers, Gaithersburg, MD, USA, November 2007. National Institute of Standards and Technology (NIST), 2007. [doi]

Abstract

Abstract is missing.