CATIRI: An Efficient Method for Content-and-Text Based Image Retrieval

Mengqi Zeng, Bin Yao 0002, Zhi-jie Wang, Yanyan Shen, Feifei Li 0001, Jianfeng Zhang, Hao Lin, Minyi Guo. CATIRI: An Efficient Method for Content-and-Text Based Image Retrieval. J. Comput. Sci. Technol., 34(2):287-304, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.