Optimized 3D Street Scene Reconstruction from Driving Recorder Images

Yongjun Zhang, Qian Li, Hongshu Lu, Xinyi Liu, Xu Huang, Chao Song, Shan Huang, Jingyi Huang. Optimized 3D Street Scene Reconstruction from Driving Recorder Images. Remote Sensing, 7(7):9091-9121, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.