A Secure Hierarchical Key Management Scheme in Wireless Sensor Network

Yi-Ying Zhang, Xiangzhen Li, Jianming Liu, Ju Cheng Yang, Baojiang Cui. A Secure Hierarchical Key Management Scheme in Wireless Sensor Network. IJDSN, 2012, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.