DeepSplice: Deep classification of novel splice junctions revealed by RNA-seq

Yi Zhang, Xinan Liu, James N. MacLeod, Jinze Liu. DeepSplice: Deep classification of novel splice junctions revealed by RNA-seq. In Tianhai Tian, Qinghua Jiang, Yunlong Liu, Kevin Burrage, Jiangning Song, Yadong Wang, Xiaohua Hu, Shinichi Morishita, Qian Zhu, Guohua Wang, editors, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2016, Shenzhen, China, December 15-18, 2016. pages 330-333, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.