piRBase: a web resource assisting piRNA functional study

Peng Zhang, Xiaohui Si, Geir Skogerbø, Jiajia Wang, Dongya Cui, Yongxing Li, Xubin Sun, Li Liu, Baofa Sun, Runsheng Chen, Shunmin He, Da Wei Huang. piRBase: a web resource assisting piRNA functional study. Database, 2014, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.