A video cloud platform combing online and offline cloud computing technologies

Weishan Zhang, Liang Xu, Pengcheng Duan, Wenjuan Gong, Qinghua Lu, Su Yang. A video cloud platform combing online and offline cloud computing technologies. Personal and Ubiquitous Computing, 19(7):1099-1110, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.