A novel framework for background subtraction and foreground detection

Guian Zhang, Zhiyong Yuan, Qianqian Tong, Mianlun Zheng, Jianhui Zhao. A novel framework for background subtraction and foreground detection. Pattern Recognition, 84:28-38, 2018. [doi]

Authors

Guian Zhang

This author has not been identified. Look up 'Guian Zhang' in Google

Zhiyong Yuan

This author has not been identified. Look up 'Zhiyong Yuan' in Google

Qianqian Tong

This author has not been identified. Look up 'Qianqian Tong' in Google

Mianlun Zheng

This author has not been identified. Look up 'Mianlun Zheng' in Google

Jianhui Zhao

This author has not been identified. Look up 'Jianhui Zhao' in Google