A security framework in G-Hadoop for big data computing across distributed Cloud data centres

Jiaqi Zhao, Lizhe Wang, Jie Tao, Jinjun Chen, Weiye Sun, Rajiv Ranjan, Joanna Kolodziej, Achim Streit, Dimitrios Georgakopoulos. A security framework in G-Hadoop for big data computing across distributed Cloud data centres. J. Comput. Syst. Sci., 80(5):994-1007, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.