Revealing Feasibility of FMM on ASIC: Efficient Implementation of N-Body Problem on FPGA

Zhe Zheng, Yongxin Zhu, Xu Wang, Zhiqiang Que, Tian Huang, Xiaojing Yin, Hui Wang, Guoguang Rong, Meikang Qiu. Revealing Feasibility of FMM on ASIC: Efficient Implementation of N-Body Problem on FPGA. In 13th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering, CSE 2010, China, Hong Kong, December 11-13, 2010. pages 132-139, IEEE, 2010. [doi]

Abstract

Abstract is missing.