Automatic Detection Approach for Bioresorbable Vascular Scaffolds Using a U-Shaped Convolutional Neural Network

Wen Zhou 0005, Fei Chen, Yongshuo Zong, Dadong Zhao, Biao Jie, Zhengdong Wang, Chenxi Huang, Eddie-Yin-Kwee Ng. Automatic Detection Approach for Bioresorbable Vascular Scaffolds Using a U-Shaped Convolutional Neural Network. IEEE Access, 7:94424-94430, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.