Monitoring tibialis anterior responses of post-stroke patients under electroacupuncture therapy with inertial sensors

Yongjin Zhou, Xiaojuan Yang, Jianghuai Xiang, Wenxiu Shi, Xudong Zhang, Qing He, Guo Dan, Xin Chen, Qiao Wang, Wanzhang Yang, Jinyong Zhang. Monitoring tibialis anterior responses of post-stroke patients under electroacupuncture therapy with inertial sensors. In 2016 IEEE International Conference on Digital Signal Processing, DSP 2016, Beijing, China, October 16-18, 2016. pages 327-330, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.