Reliability and Diagnosability Analysis of Hyper Bijective Connection Networks

Enqiang Zhu, Chanjuan Liu, Qiang Zhang, Yongsheng Rao. Reliability and Diagnosability Analysis of Hyper Bijective Connection Networks. IEEE Access, 6:60790-60800, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.