Dynamic Proteome Changes of Shigella flexneri 2a During Transition from Exponential Growth to Stationary Phase

Li Zhu, Xian-Kai Liu, Ge Zhao, Yi-Dan Zhi, Xin Bu, Tian-Yi Ying, Er-Ling Feng, Jie Wang, Xue-Min Zhang, Pei-Tang Huang, Heng-Liang Wang. Dynamic Proteome Changes of Shigella flexneri 2a During Transition from Exponential Growth to Stationary Phase. Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 5(2):111-120, 2007. [doi]

Abstract

Abstract is missing.