Dual-Functional MIMO Antenna Array With High Isolation for 5G/WLAN Applications in Smartphones

Huanqing Zou, Yixin Li, Bin Xu, Yuanqing Chen, Hao Jin, Guangli Yang, Yong Luo. Dual-Functional MIMO Antenna Array With High Isolation for 5G/WLAN Applications in Smartphones. IEEE Access, 7:167470-167480, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.