Biometric Recognition - 12th Chinese Conference, CCBR 2017, Shenzhen, China, October 28-29, 2017, Proceedings

Jie Zhou, Yunhong Wang, Zhenan Sun, Yong Xu, LinLin Shen, Jianjiang Feng, Shiguang Shan, Yu Qiao 0001, Zhenhua Guo, Shiqi Yu, editors, Biometric Recognition - 12th Chinese Conference, CCBR 2017, Shenzhen, China, October 28-29, 2017, Proceedings. Volume 10568 of Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2017. [doi]

Conference: ccbr2017

Abstract

Abstract is missing.

Table of Contents