Mensch & Computer 2010: Interaktive Kulturen, Interdisziplinäre Fachtagung, 12.-15. September 2010, Duisburg, Germany

Jürgen Ziegler, Albrecht Schmidt, editors, Mensch & Computer 2010: Interaktive Kulturen, Interdisziplinäre Fachtagung, 12.-15. September 2010, Duisburg, Germany. Oldenbourg Verlag, 2010.

Conference: mc2010

Abstract

Abstract is missing.

Table of Contents